Anunturi achizitii


21.04.2022 – LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVULUI PIATA RAHOVA

ECONOMAT SECTOR 5 SRL intentioneaza achizitionarea conform art. 7 din Legea 98/2016 de
“LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVULUI PIATA RAHOVA”
conform caiet de sarcini, proiect si deviz atasate.
Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:
– Pretul ferm in lei fara TVA
– Conditia de plata (mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa executia lucrarilor si emiterea facturii)
– Termenul de executie
– Toate documentele solicitate prin caietul de sarcini
Ofertele se vor transmite pe e-mail: achizitii@economatsector5.ro, pana la data de 29.04.2022 ora 15.00.
Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice si vor fi atribuite aplicand criteriul “pretul cel mai scazut”.
Documente atasate:
PROIECT SI NECESAR MATERIALE
SCHITA PROIECT PARTEA 1
SCHITA PROIECT PARTEA 2
CAIET DE SARCINI LUCRARI PUNERE IN SIGURANTA


08.07.2022 – SERVICII DE PAZA

ECONOMAT SECTOR 5 SRL intentioneaza achizitionarea conform ANEXA 2 din
Legea 98/2016 de Servicii de paza si protectie a obiectivelor, bunurilor si
valorilor din cadrul unitatilor ECONOMAT SECTOR 5 SRL conform documentatiei
de atribuire atasata.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 18.07.2022, ora 15.00.
Ofertele se vor transmite/depune la sediul autoritatii contractante. Piata Natiunile Unite
nr. 3-5 Sector 5 Bucuresti;
Persoana de contact: Mirabela Bambu, e-mail: juridic@economatsector5.ro,
achizitii@economatsector5.ro.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare este: pretul cel mai scazut.
Documentatia de atribuire:
Fisa de date PAZA
Caiet de sarcini
INVITATIE DE PARTICIPARE
FORMULARE
MODEL CONTRACT


04.10.2023 – SERVICII DE PAZA
ECONOMAT SECTOR 5 SRL intentioneaza achizitionarea conform ANEXA 2 din Legea 98/2016 de Servicii de paza si protectie a obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul unitatilor ECONOMAT SECTOR 5 SRL conform documentatiei de atribuire atasata.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.10.2023, ora 15.00
Ofertele se vor transmite/depune la sediul autoritatii contractante. Piata Natiunile Unite nr. 3-5 Sector 5 Bucuresti;
Persoana de contact: Mirabela Bambu, e-mail: juridic@economatsector5.ro, achizitii@economatsector5.ro.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii este: pretul cel mai scazut.
Documentatia de atribuire:
INVITATIE DE PARTICIPARE
Fisa de date PAZA
CAIET DE SARCINI PAZA
FORMULARE
MODEL CONTRACT